Logg på

Benzylalkohol

Produktbeskrivelse

Benzylalkohol er en aromatisk alkohol med formelen C₆H₅CH₂OH. Benzylgruppen er ofte forkortet “Bn”, og benzylalkohol er derfor betegnet som BnOH. Benzylalkohol er en fargeløs væske med en mild behagelig aromatisk duft.


Logg inn

Hentet fra de beste leverandørene på markedet

JIT-levering

Full teknisk og juridisk støtte

Synonymer

AlfahydroksytoluenFenylmetanol

Emballasje

 • Løsvekt
 • Kanne
 • Tromme
 • IBC

Fysiske former

 • Fargeløs væske

Spesifikasjoner

Kjemisk FormelC7H8O
CAS100-51-6
EmballasjeKANNE, TROMME, IBC, LØSVEKT
Fysiske FormerFargeløs væske

Hovedbruksområder

 • Fargestoffer
 • Laboratoriekjemikalier
 • Medisin
 • Lim og tetningsmidler
 • Landbruksprodukter (uten plantevernmidler)
 • Luftbehandlingsprodukter
 • Bilpleieprodukter

Mer informasjon

Vi tilbyr flere forskjellige kvalitetsnivåer og pakningsstørrelser som passer dine behov.

Trenger du mer informasjon for å ta en informert beslutning? Vi gir deg den riktige dokumentasjonen, en prøve, priser og hjelp med produsentens godkjenning kombinert med detaljene i formuleringstjenestene våre.