Inloggning

Etyldiglykol

Produktbeskrivning

Det ingår i många bromsvätskor på grund av dess låga viskositet samt i färgindustrin där den används för att öka färgens glans och flytbarhet. Den ingår också i många betser och konserveringsmedel för trä. Inom tryckningsindustrin används det både i tryckfärger och som rengöringsmedel i offsettryck medan det i textilindustrin används som lösningsmedel vid tryckning och färgning av tyger och fibrer.


Logga in

Produkter från marknadens toppleverantörer

Punktlig leverans

Fullt tekniskt och juridiskt stöd

Synonymer

Dietylenglykol

Förpackning

  • Bulk
  • Burk
  • Trumma
  • IBC

Fysikaliska former

  • Klar färglös vätska

Specifikationer

Kemisk FormelC6H14O3
CAS111-90-0
FörpackningBulk, Burk, Trumma, IBC
Fysikaliska FormerKlar, färglös vätska

Huvudsaklig användning

  • Färgämnen
  • Lösningsmedel
  • Rengöringsprodukter
  • Färg och beläggningar

Mer information

Vi erbjuder flera olika kvalitetsklasser & förpackningstyper så att de passar dina behov.

Behöver du mer information för att kunna fatta ett välinformerat beslut? Vi ger dig grundlig dokumentation, prover, priser och hjälp med godkännande av tillverkare samt detaljerad information om våra formuleringstjänster.