Inloggning

Isopropylalkohol

 1. IPA
 2. CAS 67-63-0
 3. Molär vikt 60,1 g/mol
 4. Kemisk formel (CH3)2CH2O

Isopropylalkohol är en flyktig, brandfarlig produkt för flera ändamål och används i många branscher. Det finns i medicinskåpet i de flesta hushåll där det används som antiseptiskt medel i en koncentration på 70 %. Det är en färglös vätska med desinficerande egenskaper som även används vid tillverkning av aceton och som lösningsmedel.

Tillgänglig i:
 • Låda
 • Bulk
 • Burk
 • Trumma
 • IBC
Isopropylalkohol
 1. IPA
 2. CAS 67-63-0
 3. Kemisk formel (CH3)2CH2O
 4. Molär vikt 60,1 g/mol

Produktdetaljer av Isopropylalkohol

IPAPropanolIsopropanol
 1. Industriell (teknisk)
 2. Pharma (GMP)
 3. Reagens
 4. Kosmetisk
 5. Elektronisk
 6. Mat
 7. Biocid
 1. 70%
 2. 90%
 3. 91%
 4. 99%
 5. Denatured
 6. 80%
 7. 50%
Vänligen kontakta oss för fler alternativ
 1. Klar färglös vätska

Kemisk formel

(CH3)2CH2O

CAS nummer

67-63-0

Flampunkt

11.7 °C

Molär vikt

60,1 g/mol

Specifik gravitation

0.7851

Kokpunkt

82,5 °C

Smältpunkt

-89 °C


Applikationer

 1. Lim & cement
 2. Allrengöringsmedel
 3. Kosmetika
 4. Lösningsmedel för tryckfärg
 5. Lacker
 6. Läkemedel
 7. Steriliseringsmedel

Punktlig leverans

Endast marknadsledande leverantörer

Global hantering


Hur kan vi hjälpa dig?

Låt oss hjälpa dig att skapa vinnande produkter för dina målmarknader. Kontakta våra branschexperter för att diskutera hur Brenntag kan hjälpa ditt företag.