Isopropylalkohol

 • IPA
 • CAS 67-63-0
 • Molär vikt 60,1 g/mol
 • Kemisk formel (CH3)2CH2O

Isopropylalkohol är en flyktig, brandfarlig produkt för flera ändamål och används i många branscher. Det finns i medicinskåpet i de flesta hushåll där det används som antiseptiskt medel i en koncentration på 70 %. Det är en färglös vätska med desinficerande egenskaper som även används vid tillverkning av aceton och som lösningsmedel.

Tillgänglig i:
 • Låda
 • Bulk
 • Burk
 • IBC
 • Trumma
Isopropylalkohol
 • IPA
 • CAS 67-63-0
 • Kemisk formel (CH3)2CH2O
 • Molär vikt 60,1 g/mol

Produktdetaljer av Isopropylalkohol

IPAIsopropanolPropanol

 • Biocid
 • Elektronisk
 • Industriell (teknisk)
 • Kosmetisk
 • Mat
 • Pharma (GMP)
 • Reagens

 • 50%
 • 70%
 • 80%
 • 90%
 • 91%
 • 99%
 • Denatured
Vänligen kontakta oss för fler alternativ

 • Klar färglös vätska

Kemisk formel

(CH3)2CH2O

CAS nummer

67-63-0

Molär vikt

60,1 g/mol

Specifik gravitation

0.7851

Smältpunkt

-89 °C

Kokpunkt

82,5 °C

Flampunkt

11.7 °C


Applikationer

 • Lim & Cement
 • Allrengöringsmedel
 • Kosmetika
 • Lacker
 • Läkemedel
 • Lösningsmedel för tryckfärg
 • Steriliseringsmedel

Punktlig leverans

Endast marknadsledande leverantörer

Global hantering


Hur kan vi hjälpa dig?

Låt oss hjälpa dig att skapa vinnande produkter för dina målmarknader. Kontakta våra branschexperter för att diskutera hur Brenntag kan hjälpa ditt företag.

Vi behandlar dina personuppgifter för att övervaka vår prestation när du svarar på dina önskemål. Vi delar endast din personliga information med tredje part om det finns ett verkligt behov av det och vi har ditt tillstånd, eller där lagen tillåter detta.