Inloggning

Natriumbromid

Produktbeskrivning

Natriumbromid används ofta som sömnmedel, antiepileptikum och lugnande medel. Det används även tillsammans med klor som desinfektionsmedel för varmvattenbassänger och simbassänger.


Logga in

Produkter från marknadens toppleverantörer

Punktlig leverans

Fullt tekniskt och juridiskt stöd

Förpackning

  • Påse
  • IBC

Fysikaliska former

  • Vitt kristallint fast ämne

Specifikationer

Kemisk FormelBrNa
CAS7647-15-6
FörpackningPåse, IBC
Fysikaliska FormerVitt kristallint fast ämne

Huvudsaklig användning

  • Produkter för rengöring och möbelvård
  • Läkemedel
  • Vattenreningsprodukter
  • Desinfektionsmedel
  • Medicin
  • Petroleum

Mer information

Vi erbjuder flera olika kvalitetsklasser & förpackningstyper så att de passar dina behov.

Behöver du mer information för att kunna fatta ett välinformerat beslut? Vi ger dig grundlig dokumentation, prover, priser och hjälp med godkännande av tillverkare samt detaljerad information om våra formuleringstjänster.