Natriumhydroxid

 • Kaustiksoda
 • CAS 1310-73-2
 • Molär vikt 39.997 g/mol
 • Kemisk formel NaOH

Natriumhydroxid är ett alkaliskt reagens som används för att neutralisera syror och bereda natriumsalter från reagens. Det används ofta i en mängd olika applikationer och branscher, såsom massa- och pappersproduktion och vattenrening.

Tillgänglig i:
 • Påse
 • Låda
 • Bulk
 • Burk
 • IBC
 • Trumma
Natriumhydroxid
 • Kaustiksoda
 • CAS 1310-73-2
 • Kemisk formel NaOH
 • Molär vikt 39.997 g/mol

Produktdetaljer av Natriumhydroxid

KaustiksodaNaOH

 • Mat
 • Pharma
 • Rena
 • Teknisk

 • 10%
 • 15%
 • 20%
 • 25%
 • 30%
 • 40%
 • 50%
 • Flakes
 • Granular
 • Solutions

 • Klar vätska

Kemisk formel

NaOH

CAS nummer

1310-73-2

Molär vikt

39.997 g/mol

Specifik gravitation

2.120

Smältpunkt

318 °C

Kokpunkt

1,388 °C


Applikationer

 • Syraneutraliserare
 • Alkaliskt rengöringsmedel
 • Aluminium
 • Avloppsrengöringsmedel
 • Borrvätskor för oljebrunnar
 • Cellulosafilm
 • Detergenter
 • Flasktvätt
 • Kemikalieintermediär
 • Kylvatten
 • Livsmedelsprocessning
 • Läkemedel
 • Malmflotation
 • Massa & papper
 • Petroleumraffinering
 • Regenerering av jonbytare
 • Rengöringsmedel för bryggerier
 • Rengöringsmedel för hårda ytor
 • Rengöringsmedel för mejerier
 • Rengöringsmedel för metaller
 • Rening av ångpannevatten
 • Textilblekning
 • Vattenrening

Punktlig leverans

Endast marknadsledande leverantörer

Global hantering


Hur kan vi hjälpa dig?

Låt oss hjälpa dig att skapa vinnande produkter för dina målmarknader. Kontakta våra branschexperter för att diskutera hur Brenntag kan hjälpa ditt företag.

Vi behandlar dina personuppgifter för att övervaka vår prestation när du svarar på dina önskemål. Vi delar endast din personliga information med tredje part om det finns ett verkligt behov av det och vi har ditt tillstånd, eller där lagen tillåter detta.