Inloggning

Natriumnitrat

Produktbeskrivning

Natriumnitrat användes som livsmedelstillsats (konserveringsmedel) och för att bevara färgen i saltat kött och fisk. Det har också en funktion i gödselmedelsproduktion i jordbruksindrustrin. Dessutom används det i avloppsvattenapplikationer där vattnet kan renas tack vare preferensen för nitratförbrukning snarare än syreförbrukning.


Logga in

Produkter från marknadens toppleverantörer

Punktlig leverans

Fullt tekniskt och juridiskt stöd

Förpackning

 • Påse
 • Bulk
 • IBC

Fysikaliska former

 • Vitt pulver (kula/pellet)

Specifikationer

Kemisk FormelNaNO3
CAS Number7631-99-4
FörpackningPåse, IBC, Bulk
Fysikaliska FormerVitt pulver (kula/pellet)

Huvudsaklig användning

 • Livsmedelstillsats
 • Byggnadsverksamhet
 • Lim och tätningsmedel
 • Vattenrening
 • Produkter för rengöring och möbelvård
 • Jordbruksprodukter
 • Metallprodukter

Mer information

Vi erbjuder flera olika kvalitetsklasser & förpackningstyper så att de passar dina behov.

Behöver du mer information för att kunna fatta ett välinformerat beslut? Vi ger dig grundlig dokumentation, prover, priser och hjälp med godkännande av tillverkare samt detaljerad information om våra formuleringstjänster.