Inloggning

Salpetersyra

Produktbeskrivning

Salpetersyra är en färglös vätska som används vid tillverkning av oorganiska och organiska nitrater och kväveföreningar för gödselmedel, intermediärer för färgämnen, sprängämnen och många olika organiska ämnen.


Logga in

Produkter från marknadens toppleverantörer

Punktlig leverans

Fullt tekniskt och juridiskt stöd

Synonymer

Skedvatten VätenitratNitral

Förpackning

 • Låda
 • Bulk
 • Burk
 • Trumma
 • IBC

Fysikaliska former

 • Klar, färglös till gul vätska

Specifikationer

Kemisk FormelHNO3
CAS7697-37-2
FörpackningPåse, Bulk, Burk, Trumma, IBC
Fysikaliska FormerKlar, färglös till gul vätska

Huvudsaklig användning

 • Aluminiumfolie
 • Elektroplätering
 • Gravering
 • Etsning
 • Gödselmedel
 • Metallytbehandling
 • Metallframställning
 • Malmflotation
 • Oxidationsmedel
 • Fotografigravering
 • Stålbetning

Mer information

Vi erbjuder flera olika kvalitetsklasser & förpackningstyper så att de passar dina behov.

Behöver du mer information för att kunna fatta ett välinformerat beslut? Vi ger dig grundlig dokumentation, prover, priser och hjälp med godkännande av tillverkare samt detaljerad information om våra formuleringstjänster.